Δράση “Μην ξεχνάς το καπάκι να κρατάς”

 

Σήμερα δώσαμε στο Σύλλογο Πρόληψης τροχαίων Ατυχημάτων & Στήριξης ΑΜΕΑ, Αγάπη για Ζωή 22 μεγάλες σακούλες γεμάτες με καπάκια

Σας ευχαριστούμε όλους για την συμμετοχή σας!

 

Comments are closed.