“Μην ξεχνάς το καπάκι να κρατάς”

 

Η δράση “μην ξεχνάς το καπάκι να κρατάς” ξεκίνησε!

Σήμερα παραδώσαμε τις πρώτες σακούλες με καπάκια στον σύλλογο Ενα Παιδί Μετράει τ Άστρα – Κοιν.σ.επ

 

Comments are closed.