”Μην ξεχνάς το καπάκι να κρατάς “

 
”” Μην ξεχνάς το καπάκι να κρατάς “”
με πολύ χαρά στις 3 Νοεβρίου παραδώσαμε 10 μεγάλες σακούλες με καπάκια, στο σύλλογο Ενα Παιδί Μετράει τ Άστρα – Κοιν.σ.επ
η δράση συνεχίζεται . . . . . .
 
  • 21 Δεκεμβρίου 2022
  • Νέα

Comments are closed.