Στηρίζουμε τους »Γιατρούς του κόσμου»

Μέσα στο πλαίσιο του φιλανθρωπικού μας έργου σαν σχολείο & έχοντας πάντα στόχο    την βοήθεια στον συνάνθρωπο στηρίζουμε τους  » Γιατρούς του κόσμου ». Έτσι συγκεντρώνουμε στο σχολείο μας κάθε είδους φάρμακο για παιδιά & ενήλικες μέχρι τέλος Νοεμβρίου.

Η φιλανθρωπία δεν χάνεται ποτέ.Μπορεί να αντιμετωπιστεί με αγνωμοσύνη ή να μην χρησιμεύσει στον αποδέκτη της.Όμως & τότε ακόμη, αποτελεί το έργο της ομορφιάς & της χάρης στην καρδιά του φιλάνθρωπου.                CONYERS MIDDLETON

 
  • 16 Νοεμβρίου 2011
  • Νέα

Comments are closed.