Τμήματα

Ηλικία 2,5χρ.-3χρ. ( τμήμα με κροκοδειλάκια )

Τα παιδιά σε αυτή την ηλικία μαθαίνουν να λειτουργούν σε ομάδα. Μέσα από το παιχνίδι κοινωνικοποιούνται & μαθαίνουν να μοιράζονται.

Οι στόχοι του τμήματος είναι :

  • Γνωριμία, εμπέδωση χρωμάτων
  • Ζωγραφική σε οριοθετημένο πλαίσιο
  • Γνωριμία, εμπέδωση διαφόρων εννοιών
  • Ασκήσεις κρίσης
  • Γνωριμία με τα ζωάκια
  • Γνωριμία με τα σχήματα
  • Ασκήσεις λεπτής κινητικότητας
  • Εξοικείωση με τη μυθολογία και με εγκυκλοπαίδειες προσχολικής ηλικίας
  • Ανάγνωση παραμυθιών
  • Αγγλικά τραγούδια
  • Κατασκευές – δημιουργίες με ανακυκλώσιμα υλικά

Ηλικία 3χρ.-4χρ. ( τμήμα με τιγράκια )

Στην ηλικία αυτή  σημαντικό είναι τα παιδιά να μάθουν μέσα από ασκήσεις προγραφής να χρησιμοποιούν σωστά το μολύβι – μαρκαδόρο.

Επίσης, οι στόχοι του τμήματος είναι :

  • Εξοικείωση γραφής μέσα από ασκήσεις προγραφής
  • Γνωριμία, εμπέδωση χρωμάτων και σχημάτων
  • Γνωριμία, εμπέδωση διαφόρων εννοιών (χρονικές, ποσοτικές έννοιες, τροπικές κ.α.)
  • Ασκήσεις γνώσης και κρίσης
  • Γνωριμία με τους αριθμούς από το 1 έως το 10
  • Ασκήσεις λεπτής κινητικότητας
  • Εξοικείωση με τη μυθολογία και με εγκυκλοπαίδειες προσχολικής ηλικίας
  • Ανάγνωση παραμυθιών
  • Γνωριμία με τις τέχνες και τον πολιτισμό μέσα από βιβλία και slides από αρχαιολογικούς χώρους της Ελλάδας
  • Αγγλικά τραγούδια
  • Κατασκευές – δημιουργίες με ανακυκλώσιμα υλικά

Ηλικία 4χρ.-5χρ. ( τμήμα με λιονταράκια )

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα σε αυτή την ηλικία περιλαμβάνει :

  • Εξοικείωση γραφής μέσα από ασκήσεις προγραφής
  • Εμπέδωση σχημάτων
  • Εμπέδωση διαφόρων εννοιών
  • Ασκήσεις γνώσης και κρίσης
  • Αναγνώριση και γραφή των 24 γραμμάτων της αλφαβήτου
  • Αναγνώριση και γραφή των αριθμών 1 έως 10
  • Ασκήσεις λεπτής κινητικότητας
  • Εξοικείωση με τη μυθολογία και με εγκυκλοπαίδειες προσχολικής ηλικίας
  • Ανάγνωση παραμυθιών
  • Γνωριμία με τις τέχνες και τον πολιτισμό μέσα από βιβλία και slides από αρχαιολογικούς χώρους της Ελλάδας
  • Αγγλικά τραγούδια και λέξεις
  • Εξοικείωση με ψαλίδια ειδικά – προσχολικής ηλικίας
  • Κατασκευές – δημιουργίες με ανακυκλώσιμα υλικά

Και τα τρία τμήματα παρακολουθούν μέσα στο χρόνο:

  • Μαθήματα αντισεισμικής προστασίας
  • Μαθήματα πυροπροστασίας
  • Μαθήματα κυκλοφοριακής αγωγής